Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Dotacja do fotowoltaiki dla rolników 2024

fotowoltaika dla rolnika dotacje ARiMR 2024
4.5/5 - (23 głosy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór od 25 styczeń do 23 luty 2024 r. Dotacje państwowe wspierają rozwój OZE i pomagają znacząco obniżyć koszty realizacji instalacji fotowoltaicznej. Z jakich dofinansowań możesz aktualnie skorzystać?

Fotowoltaika dla rolników 2024. Do 200 tys. zł. dotacji

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?

Na wsparcie może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego (zwanym dalej Regulaminem).

Fotowoltaika dla rolników – nowe dofinansowania 2024 r.

Na co może zostać przyznana pomoc?

Pomoc przyznana zostanie jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały operacje polegające na zakupie:

  • mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
  • instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
  • magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z odpowiednimi  urządzeniami
  • pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z określonymi  urządzeniami
  • systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z  odpowiednimi urządzeniami

Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników?

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi może sięgnąć aż 200 tys zł przyznawanej się w formie refundacji do 65% kosztów kwalifikowalnych i dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50kWp.

Zostało niewiele czasu!

Jeśli jesteś aktywnym rolnikiem i interesuje Cię własna instalacja fotowoltaiczna z dotacją państwową z ARiMR, zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą, który objaśni zasady naboru i pomoże w dobraniu odpowiedniej instalacji.

ARiMR przyznała już dotację, kto może wykonać instalację fotowoltaiczną ?

Po przyznaniu dotacji można przejść do następnego etapu, czyli podpisania umowy wykonawcą instalacji oraz z ARIMR i realizacji inwestycji. Polska Energia z Andrychowa jest firmą instalatorską z własnymi brygadami, zatem całość inwestycji zrealizujesz w jednej stabilnej firmie z wieloletnim doświadczeniem, od przygotowania projektu do wykonania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej.

Fotowoltaika dla gospodarstwach rolnych:

Jarosław Chmielarz:  881704706
Krzysztof Miętka:  881606603

Fotowoltaika dla rolnika dotacje 2023

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.