Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Dotacje KPO dla sektora HoReCa 2024 r. – wsparcie dla branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej

dofinansowanie HoReCa fotowoltaika restauracja hotele gastronomia
5/5 - (1 głos)

Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne straty w wielu sektorach gospodarki, a szczególnie dotknięte zostały branże turystyczna, hotelarska oraz gastronomiczna. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przychodzi z pomocą, oferując bezzwrotne dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora HoReCa. W ramach tego wsparcia, przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie na rozbudowę, unowocześnienie oraz dywersyfikację swojej działalności.

Cel i zakres dotacji KPO dla sektoru HoReCa

Dotacje z KPO mają na celu nie tylko złagodzenie skutków pandemii, ale również przygotowanie polskich firm na ewentualne przyszłe kryzysy. Przeznaczone są one na szeroko zakrojone działania inwestycyjne, szkoleniowe oraz doradcze, które mają wspierać rozwój i zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstw.

Komponenty wsparcia finansowego KPO dla MŚP

Komponenty wsparcia finansowego KPO dla MŚP obejmują szeroki zakres działań, które są dostosowane do różnorodnych potrzeb przedsiębiorców z sektorów takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura. Dzięki tym funduszom, przedsiębiorcy mogą uzyskać nie tylko środki na niezbędne inwestycje, ale również na rozwój kompetencji i unowocześnienie swojej działalności.

Komponent inwestycyjny:

 • Zakup nowych maszyn i urządzeń,
 • Prace budowlane, w tym rozbudowa istniejących obiektów,
 • Modernizacja wyposażenia technicznego.

Komponent szkoleniowy:

 • Programy podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania pracowników,
 • Rozszerzenie lub unowocześnienie profilu działalności.

Komponent doradczy:

 • Opracowanie nowych modeli biznesowych,
 • Przygotowanie procedur technicznych i operacyjnych.

Dodatkowo, program oferuje wsparcie dla działań związanych z zieloną transformacją oraz digitalizacją, które obejmują poprawę efektywności energetycznej i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Warunki ubiegania się o dotacje HoReCa z KPO

Przedsiębiorstwa muszą wykazać, że ich obroty w latach 2020 lub 2021 spadły o co najmniej 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokość wsparcia waha się od 50 tys. zł do 540 tys. zł, przy maksymalnych wydatkach kwalifikowalnych na poziomie 600 tys. zł. Każdy beneficjent musi również wnosić minimum 10% wkładu własnego od kosztów kwalifikowalnych.

Procedura aplikacyjna dla dotacji z KPO

Nabór wniosków rozpocznie się na początku maja 2024 r., a jego szczegóły zostaną ogłoszone przez wiceministrów Jana Szyszko i Jacka Protasa. Proces aplikacji będzie przebiegał przez dedykowane platformy online, które ułatwią przedsiębiorcom zgłaszanie wniosków oraz załączanie niezbędnych dokumentów.

Perspektywy przyszłościowe dla MŚP w branży HoReCa

Program „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników” ma na celu wsparcie co najmniej 2,5 tys. firm, co stanowi znaczące wsparcie dla polskiej gospodarki. Realizacja inwestycji musi zostać zakończona przed 31 stycznia 2026 roku, co podkreśla długoterminowy charakter i skalę przedsięwzięcia.

Dotacje z KPO stanowią kluczową szansę dla sektora HoReCa na odbudowę po pandemii i przy gotowanie na przyszłe wyzwania rynkowe. Dzięki wsparciu finansowemu przedsiębiorcy mogą nie tylko pokryć straty wynikające z pandemii, ale również zainwestować w rozwój swoich firm, co przyczyni się do wzrostu ich odporności na potencjalne przyszłe kryzysy.

Kontakt i przydatne linki

Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dotacji KPO dla sektora HoReCa, w tym linki do platform i dane kontaktowe odpowiednich operatorów regionalnych, na dedykowanych stronach. Każdy region w Polsce ma swojego operatora, który udziela wsparcia w ramach programu:

 1. Region 1 (województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie) – Polska Fundacja Przedsiębiorczości, dostępna pod adresem: http://horeca.pfp.com.pl
 2. Region 2 (województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.), dostępne na stronie: https://tise.pl
 3. Region 3 (województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., informacje znajdziesz tutaj: https://horeca.marr.pl
 4. Region 4 (województwa łódzkie, opolskie, śląskie) – Informacje o operatorze i kontakty będą dostępne na stronie PARP po zawarciu umowy. Możesz śledzić aktualizacje na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl
 5. Region 5 (województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, więcej informacji na: https://www.inkubator.kalisz.pl

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja 2024 r., a dokumenty wymagane przy naborze są opublikowane na stronach operatorów regionalnych. Więcej szczegółów dotyczących procesu aplikacyjnego i wymogów można również znaleźć na portalu PARP, który pełni rolę centralnego punktu informacyjnego dla tego programu wsparcia​ (Gov.pl)​​ (KPO PARP)​.

Podsumowując, wsparcie oferowane przez KPO to szansa na znaczącą zmianę w funkcjonowaniu firm z branży HoReCa. Inwestycje w nowe technologie, szkolenia pracowników oraz rozbudowa infrastruktury mogą przyczynić się do trwałej poprawy konkurencyjności i efektywności operacyjnej. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z dostępnymi możliwościami i skorzystania z tej wyjątkowej formy wsparcia.

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.