Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Jak działa instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii LUNA2000?

Magazyn energii HUAWEI LUNA2000 w nocy
4.8/5 - (19 głosów)

Jak działa magazyn energii?

Gdy zasilanie z instalacji PV jest niewystarczające magazyn energii dostarcza prąd. Jak wygląda proces ładowania i generacji energii nocą?

Zadaniem magazynu energii jest przechowanie prądu dla późniejszego jego wykorzystania. Pełni on zadanie bufora na potrzeby bilansowania energii produkowanej w instalacji fotowoltaicznej z pobieraną z sieci. Przy odpowiedniej konfiguracji systemu może również pełnić funkcję akumulatora na potrzeby zasilania awaryjnego BackUp.

Magazyn energii - do jakich falowników go podłączyć?

Falowniki Huawei SUN2000-3KTL do 10KTL oraz SUN2000-L1 zarówno serii M0 jak i M1 posiadają zintegrowany inteligentny system wspierania magazynowania i zarządzania przepływem energii. Do falownika można bezpośrednio podłączyć baterię przez złącza BAT+,BAT- oraz RS485. Co więcej dopuszcza się stosowanie magazynu energii o pojemności do 30kWh dla jednego falownika. Dodatkowo zastosować należy dedykowany licznik energii SmartMeter. Umożliwia on kontrolowanie przepływu energii pomiędzy instalacją domową lub firmową. Ale też zewnętrzną siecią elektroenergetyczną. Możliwe jest takie ustawienie systemu PV, by produkowana z fotowoltaiki energia w ogóle nie wypływała poza licznik dwukierunkowy zakładu energetycznego lub też energia pobierana z magazynu energii wykorzystywana była na potrzeby domowych urządzeń (w trybie bilansowania międzyfazowego).

złącza falownik SUN200

złącza w Falowniku HUAWEI SUN2000

Magazyn energii huawei Luna2000. Jaka pojemność?

Huawei SUN2000 dla serii falowników o mocach od 3kW do 10kW, czyli 3KTL, 4KTL, 5KTL, 6KTL, 8KTL i 10KTL w wersji M0 oraz M1, umożliwia dołączenie dedykowanych magazynów energii LUNA2000. Możliwe jest podłączenie zestawu magazynów o pojemności do 30kWh. 

Kompletny magazyn energii składa się z segmentów o wielokrotności 5kWh. A jeden taki zestaw możne zawierać maksymalnie 3 magazyny. Czyli pojemność 5kWh, 10kWh lub 15kWh, które obsługuje jeden moduł zarządzania LUNA200DC. Falowniki serii HUAWEI SUN2000-3-10KTL M0/M1 obsługują maksymalnie dwa moduły zarządzania LUNA2000DC.

magazyny energii Huawei Luna

Magazyny energii LUNA2000 5kWh, 10kWh i 15kWh oraz moduł zarządzania LUNA2000DCDC

Generacja z magazynu energii 3-fazowa czy 1-fazowa

Magazyn LUNA2000 gromadzi i oddaje energię do falownika w postaci prądu stałego w akumulatorach LiFePO4. W zależności od zastosowanego modelu falownika HUAWEI SUN2000-…KTL M0/M1 lub SUN2000-…KTL-L1, system z magazynem energii może generować nocą moc AC w układzie 3-fazowym (M0/M1) lub 1-fazowym (L/L1). Maksymalna moc generowana zależna jest od mocy falownika i łącznej pojemności magazynów energii LUNA2000. Trzeba dodać, że nie może być większa niż moc falownika. Producent podaje 2 rodzaje pobieranej przez falownik z magazynu mocy. Mocy ciągłej oraz mocy maksymalnej (do 10 sek.). Dla jednego modułu magazynu energii (pojemność 5kWh) moc ciągła wynosi 2.5kW, a chwilowa do 10 sek – 3.5kW. W przypadku zastosowania zestawu kilku magazynów (10kWh, 15kWh…) moc ciągła wynosi 5kW. Z kolei chwilowa do 10 sek – 7kW (dla falownika o mniejszej mocy moc będzie ograniczona do mocy falownika).

W nocy energia pobierana z magazynu i generowana przez falownik w układzie 3-fazowym, dobierana jest do aktualnego zapotrzebowania przez urządzenia w budynku. Falownik 3 fazowy zawsze generuje jednakową moc na każdej fazie. W przypadku asymetrycznego obciążenia faz czyli odbiorników o różnej mocy na poszczególnych fazach lub obciążenia instalacji tylko na jednej fazie, falownik dopasuje łączną moc generowaną do sumarycznej mocy pobieranej przez odbiorniki w budynku. W takim przypadku jeśli pracuje jedno urządzenie 1 fazowe o mocy 300W, to falownik wygeneruje równomiernie na każdą fazę po ok. 100W. Tak aby nastąpiło bilansowanie w obrębie licznika. Takie bilansowanie wymagane jest również od operatora sieci. Czyli zakładu energetycznego co zapewnia ustawa o OZE zgodnie z poniższą treścią.

 

Bilansowanie międzyfazowe w ustawie o OZE

„sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób, aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji”.

Takie bilansowanie przez zakład energetyczny może być realizowane w obrębie licznika dwukierunkowego lub w systemie informatycznym operatora, po przesłaniu danych z licznika dwukierunkowego.

W przypadku przy braku zasilania w sieci energetycznej falowniki SUN2000-3KTL … 10KTL serii M0 i M1 generują prąd w układzie 1-fazowym na wydzielony tor zasilający. Warto zauważyć, że dzieje się to w trybie zasilania awaryjnego (Off Grid) dla odpowiednio zbudowanej instalacji wraz z modułem BackUp Box.

 

Magazyn energii LUNA2000. Jak podłączyć?

Magazyn energii HUAWEI

Poglądowy schemat podłączenia systemu z magazynem energii i modułem zasilania awaryjnego BackUp Box

Jak długo magazyn energii podtrzyma zasilanie?

Czas zasilania urządzeń z magazynu energii zależny jest od obciążenia instalacji elektrycznej, pojemności magazynu energii oraz modelu falownika. Ponieważ maksymalna moc generowana zależna jest od mocy falownika.

Wielkość obciążenia instalacji elektrycznej to sumaryczna moc działających w danym czasie urządzeń elektrycznych. Teoretycznie magazyn energii o pojemności 5kWh jest w stanie podtrzymać pracę urządzeń generując przykładową średnią moc 500W. Przez czas nie dłuższy niż 10 godz. lub 1kW poniżej 5 godz.

Dla domu jednorodzinnego, gdzie moc urządzeń pracujących nocą w sposób cykliczny nie przekracza 300W – 500W, często taka pojemność magazynu umożliwia podtrzymanie zasilania przez całą noc. Aż do porannej generacji. Nie dotyczy to przypadku zasilania w budynku elektrycznych urządzeń grzewczych o wysokim zapotrzebowaniu na moc. Wówczas moc instalacji oraz pojemność magazynu dobierana jest indywidualnie

luna2000 ładowanie rozładowanie praca

Przykładowe charakterystyki pracy systemu PV HUAWEI z magazynem energii.

Magazyn energii do fotowoltaiki cena

Koszt zakupu i montażu magazynu energii zależy podobnie jak w przypadku instalacji fotowoltaicznej, od zapotrzebowania obiektu na energię, jakości zastosowanego produktu oraz zakresu prac związanych z jego podłączeniem. W przypadku domowych zastosowań zestaw dla istniejącego systemu HUAWEI SUN2000 wraz z montażem i uruchomieniem: magazyn energii + kontroler ładowania + licznik energii to koszt 22 – 24 tys. zł.

Aplikacja HUAWEI FUSIONSOLAR dla magazynu energii

aplikacja fusionsolar przeglad magazyn energii licznik

Aplikacja FUSIONSOLAR umożliwia monitoring przepływu energii pomiędzy instalacją fotowoltaiczną. A także urządzeniami w domu (odbiornikami), magazynem energii (akumulatorem) i siecią energetyczną. 

Charakterystyki zawierają informacje o generowanej energii. Ale też ładowaniu magazynu oraz mocy pobieranej przez urządzenia w budynku. Zaznaczone jest zużycie energii w trakcie produkcji z PV oraz w pozostałym czasie.

Praca falownika przy braku napięcia w sieci energetycznej (Off grid)

Huawei umożliwia wykonanie instalacji z magazynem energii. Pełni ona funkcję zasilania awaryjnego w przypadku braku napięcia w sieci energetycznej. Należy wcześniej przygotować wydzielony tor 1-fazowy w instalacji elektrycznej budynku. Będzie on pracował w trybie zasilania sieciowego oraz awaryjnego. Z kolei do falownika Huawei należy dołączyć moduł BackUp Box, który posiada wyjście z podtrzymaniem napięcia AC.

W normalnych warunkach pracy napięcie na wydzielonym torze podawane jest z sieci elektrycznej. Natomiast po jego zaniku w czasie poniżej 3 sek. linia przełączona zostaje na zasilanie przez falownik SUN2000 z magazynu energii. 

Moc generowana na wydzielonym torze w trybie awaryjnym BackUp dla falowników 3-fazowych wynosi 1/3 mocy falownika.

Czas zasilania urządzeń z magazynu energii zależny jest od obciążenia instalacji elektrycznej. A także od pojemności zastosowanego magazynu energii.

Instalacja fotowoltaiczna HUAWEI SUN2000 z magazynem energii LUNA2000

Falownik HUAWEI SUN2000 z rozdzielnią AC, licznikiem energii DTSU666, magazynem energii LUNA2000 5kWh oraz modułem SZR pełniącym funkcję BackUp Box

Magazyn energii LUNA2000 o pojemności 10kWh

Magazyn energii LUNA2000 o pojemności 10kWh z modułem zarządzania

Magazyn energii LUNA2000 zawieszony na ścianie

Magazyn energii LUNA2000 o pojemności 5kWh zawieszony na ścianie na fabrycznym uchwycie LUNA

Magazyn energii huawei luna2000. Specyfikacja

specyfikacja LUNA2000 karta katalogowa

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.