Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Większa dotacja do fotowoltaiki. Będą wyższe dopłaty.

fotowoltaika dofinansowanie grudzień 2022
Oceń ten post

W ramach 4. edycji programu „Mój Prąd” rząd zdecydował o podwyższeniu kwoty dofinansowania fotowoltaiki do 6000 oraz 7000 złotych. Oprócz właścicieli instalacji fotowoltaicznych skorzystają też ci, którzy zainwestowali w magazyny energii. Działania te mają wesprzeć rozwój energetyki prosumenckiej, w szczególności segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. A także zwiększyć produkcję energii elektrycznej z PV. Z większych dopłat będzie można skorzystać od 15 grudnia.

Fotowoltaika dofinansowanie – zmiany od grudnia 2022 r.

Zmiana poziomu dofinansowania w programie „Mój Prąd 4.0” rozpoczyna się od 14 grudnia 2022. Skąd decyzja o podwyższeniu kwoty dofinansowania? Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja będzie zwiększona w związku z sytuacją gospodarczą. Do tego dochodzi także wysoka inflacja i kryzys energetyczny w Europie. W ramach 4. edycji programu Mój Prąd kwota zostanie podwyższona o 2 tys. zł – do 6 tys. lub 7 tys. zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elementami). Z kolei do magazynów energii dotacja wzrośnie nawet do 16 tys. zł.

Zmiana poziomu dofinansowania w fotowoltaice – kto skorzysta z dotacji?

Jeżeli zgłoszenie dofinansowania dotyczy tylko mikroinstalacji PV, wówczas kwota dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł. Natomiast w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie następujące kwoty. Do 50 proc. kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł (do mikroinstalacji) oraz do 50 proc. kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł. (do magazynu energii). Należy dodać, że dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS pozostaje bez zmian.

Mój Prąd 4.0 - co z wnioskodawcami, którzy złożyli już wnioski?

Co istotne, ci którzy otrzymali wcześniej wypłatę dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości, nie muszą ponownie składać nowego wniosku. Koszty będą ponownie przeliczone i uzupełnione. Różnica pomiędzy otrzymaną dotacją, a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania zostanie wypłacona, jeżeli oczywiście przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania. Do wypłaty zwiększonego dofinansowania niezbędna będzie ZGODA WNIOSKODAWCY – składana WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Do Wnioskodawców wysłane zostaną maile ze wskazaniem przeliczonej kwoty oraz instrukcja w jaki sposób należy udzielić tej zgody.

Rozpoczęcie przeliczania dotacji powinno rozpocząć się w styczniu 2023. Należy oczekiwać na maila z komunikatem od NFOŚiGW.

Będą wyższe dotacje do fotowoltaiki

Przypomnijmy – czwarta edycja programu „Mój Prąd 4.0” rozpoczęła się w kwietniu 2022 r. Nabór wniosków trwa od 15 kwietnia 2022 r. i został przedłużony do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Z programu korzystają ci, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. A także mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Rządowy program dedykowany jest dla osób, które rozliczają się w nowym systemie net-billing. Skorzystają również prosumenci, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

Podsumowanie Mój Prąd od 15 grudnia 2022

 • Nowy formularz do składania wniosku
 • Koniecznie rozliczanie energii w systemie net-billing 
 • Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych przy poniższych warunkach:
 • dla samej mikroinstalacji PV do 6 tys. zł
 • dla mikroinstalacji PV z elementami dodatkowymi do 7 tys. zł
 • dla magazynu energii dodatkowo do 16 tys. zł
 • dla magazynów ciepła dodatkowo do 5 tys. zł
 • dla systemu EMS / HEMS dodatkowo do 3 tys. zł
 • również dla osób, które dostały już dotację w poprzednim programie net-metering, pod warunkiem przejścia na system net-billing gdy zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element
 • dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone. Konieczna będzie ZGODA WNIOSKODAWCY złożona przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)
 • Nabór wniosków został przedłużony do 31.03.2023

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.