Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Net-biling w Polsce od 1 kwietnia 2022 r. Jak będzie wyglądał nowy system rozliczeń?

net-biling-co-czeka-prosumentów?
Oceń ten post

Koniec minionego roku obfitował w zmiany dotyczące OZE, szczególnie jeśli chodzi o fotowoltaikę. W najbliższym czasie zmieni się system opustów, który obowiązywał w Polsce przez 5 ostatnich lat. 1 kwietnia 2022 roku zastąpi go nowy system, tzw. net-biling. Oznacza to, że nowi prosumenci będą mieli możliwość skorzystania z obecnego systemu opustów do 31 marca br. Sejm uchwalił ustawę zgodnie z którą, po tym czasie nowi prosumenci po 20-sto miesięcznym okresie przejściowym będą się rozliczać właśnie w ramach net-bilingu. W praktyce znaczy to tyle, że nie będą mogli skorzystać z prawa do rozliczeń w systemie opustów. Jakie zmiany czekają prosumentów od kwietnia 2022 r.?

Do tej pory prosumenci rozliczali się w sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej, która była pobierana z sieci, a także energii wyprodukowanej w mikroinstalacji.

W zależności od umowy kompleksowej z dostawcą energii można się było rozliczyć w następujący sposób. Dla instalacji o mocy do 10 kW (za 1 kWh oddaną do sieci prosument mógł odebrać 0,8 kWh). Z kolei dla instalacji o mocy powyżej 10 kW – do 0,7 kWh. Za każdą jednostkę energii wprowadzoną do sieci można było pobrać za darmo 0,8 lub 0,7.

Po kilku posiedzeniach sejmu i nowelizacjach ustawy, rząd zdecydował o likwidacji systemu net-meteringu. Jednak nie nastąpi to od razu. O zmianach dotyczących zastąpienia systemu opustów pisaliśmy m.in. w poniższym artykule:

Net-biling od 1 kwietnia 2022 r. najważniejsze założenia

Prosumenci, którzy do 31 marca zdecydują się wysłać zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji do OSD, będą mogli liczyć na „stary” system rozliczeń przez kolejne 15 lat. Termin będzie się liczył się od momentu podłączenia do sieci. Odbiorcy będą się rozliczać na zasadach net-meteringu.

Nowy system rozliczeń prosumentów zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Zakłada on rozliczanie na zasadach net-bilingu przy jednoczesnej sprzedaży nadwyżki energii do sieci. Ale nowi prosumenci będą też płacić za pobraną energię jak pozostali odbiorcy prądu.

Co jeszcze zmieni się w nowym systemie rozliczeń od 1 kwietnia 2022 r.?

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska: „Prosumenci, którzy do dnia 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie rozliczeń opartym na mechanizmie opustów”. Warunkiem jest poprawnie złożony wniosek zarejestrowany w systemie.

Ci, którzy mają już podpisaną umowę będą mogli liczyć na dotychczasowe warunki do 2035 r. Po tym okresie trzeba będzie podpisać nową umowę wedle nowych warunków. Aby zachować najbardziej korzystne zasady warto podpisać umowę jeszcze w tym roku. Do lata 2024 roku koszty ustalane za prąd będą ustalane miesięcznie. Następnie okresy rozliczeniowe zostaną wydłużone.

Net-biling w 3 etapach. W jaki sposób będzie wdrażany?

W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. nowi prosumenci w okresie przejściowym będą rozliczani na starych zasadach. Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. prosumenci będą rozliczani na nowych zasadach. Inwestorzy, którzy podpisali umowy po 31 marca 2022 r. będą automatycznie rozliczani na zasadach net-bilingu. Z kolei energia, która zostanie wprowadzona do sieci przez ich system do 30 czerwca 2022 r. ale nie zostanie pobrana zasili ich depozyt prosumencki. Wówczas koszt energii elektrycznej, która zostanie wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana jako rynkowa cena miesięczna.

Trzeci okres nastąpi w terminie od 1 lipca 2024 r. W tym czasie, cena energii, która zostanie wprowadzana przez prosumentów do sieci będzie wyznaczana dla kolejnych okresów rozliczeniowo – godzinowych. Prosument będzie miał tzw. konto prosumenckie zasilane miesięcznie depozytem prosumenckim. Depozyt będzie wartością energii, którą prosument wprowadził do sieci.  Natomiast wartość energii będzie, co do zasady, wyznaczana po cenach godzinowych.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022 r. Co czeka prosumentów?

Z informacji przekazanych przez globenergia.pl w przypadku, gdy prosument, zdecyduje się rozbudować instalację do mocy większej niż 10 kW –  wówczas zmieni się tylko stosunek ilościowy rozliczanej energii z 1:0,8 na 1:07.

Gdy na skutek rozbudowy łączna moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej przekroczy 10 kW, energia będzie rozliczana w stosunku ilościowym 1 do 0,7.

Z rezygnacją z systemu opustów będą musieli się liczyć prosumenci, którzy zdecydują się na rozbudowę instalacji PV do mocy powyżej 50 kW. Ze względu na to, iż nie jest to mikroinstalacja, a mała instalacja. Instalacje od 50 kW do 1 MW nigdy nie były rozliczane w systemie opustów.

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.