Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Zmiany w rozliczeniu energii z fotowoltaiki od 2022 roku

Polska Energia Andrychów, zmiany w fotowoltaice od 2022
5/5 - (3 głosy)

Zmiany ustawy o OZE dotyczącej likwidacji systemu opustów od 2022 roku były przedmiotem posiedzenia poselskiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, która odbyła się 18 listopada 2021 roku

Fotowoltaika zmiany 2022 – nowe przepisy, jakie są założenia?

Przede wszystkim nowe regulacje zakładają przejście z systemu opustów (net metering), czyli z bilansowania energii wprowadzonej do sieci/pobranej w proporcjach 70/80% z wirtualnym magazynem w postaci sieci energetycznej, na tzw. net billing, czyli rozliczanie finansowe wartości energii przepływającej przez licznik w obie strony. Energia wprowadzona do sieci liczona byłaby po cenie rynkowej, a do pobieranej doliczane miałyby być opłaty dystrybucyjne i podatki. Brany jest pod uwagę również okres przejściowy z bilansowaniem 1:1 i ulgami w kosztach przesyłu energii.

Zmiany w fotowoltaice od 2022 r. – przebieg zmian OZE

Wedle pierwotnych założeń zmiany miały nastąpić od 1 stycznia 2022 r., jednak po próbie wprowadzenia w projekcie autorstwa Jadwigi Emilewicz istotnych i niekorzystnych dla przyszłych prosumentów zmian, został on przez autorkę wycofany. Powyższy termin proponowanych zmian nie jest zatem realny. Następnie bardzo prawdopodobne było wdrożenie podobnego rozwiązania od 1 kwietnia 2022 r, autorstwa Marka Suskiego. Już 29 października 2021 sejm błyskawicznie przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która następnie trafiła do senatu. Po niespełna miesiącu, 25 listopada 2021 roku na posiedzeniu komisji (kilku) senackich przegłosowano wniosek o odrzucenie projektu. Teraz decyzja leży po stronie Senatorów.

Powodów opóźniania wprowadzenia zmian w ustawie OZE jest wiele. Jedną z nich jest problem z rozliczaniem dotacji unijnych dla gmin, które uruchomiły lub planują uruchomić projekty inwestujące w fotowoltaikę.

W związku z powyższym pojawia się nadzieja o przedłużenie bieżącego stanu, czyli prosumenckiego systemu bilansowania energii. Nowy projekt poselski zostanie przedstawiony podczas najbliższego posiedzenia Senatu, czyli w ciągu najbliższych dni. O zmianach będziemy informować.

Aktualizacja 26.11.2021

26 listopada w Senacie odbyło się głosowanie nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, przedstawionym przez posła Marka Suskiego. Projekt został w całości odrzucony przez Senatorów. Temat wraca do sejmu.

Aktualizacja 30.11.2021

Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych odrzuciła uchwałę Senatu o odrzuceniu projektu nowelizacji ustawy OZE. Głosowanie w Sejmie zadecyduje o dalszym losie zmian w ustawie OZE.

Aktualizacja 2.12.2021

Sejm odrzuca uchwałę Senatu o odrzuceniu projektu nowelizacji ustawy OZE i w konsekwencji zmiany rozliczeń z dotychczasowego systemu bilansowania energii net-metering na finansowy net-billing wejdą w życie od 1 kwietnia 2022 roku. Ostateczna decyzja zależy już tylko od podpisu Prezydenta Andrzeja Dudy.

Aktualizacja 15.12.2021

Ostatecznie podpisując nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezydent Andrzej Duda zatwierdził planowane zmiany. Nowe zasady rozliczeń dla prosumentów zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2022.

 

Fotowoltaika 2022 – zmiany oraz net-billing

Dotychczasowi klienci, którzy posiadają instalację fotowoltaiczną, mają podpisane umowy prosumenckie z operatorem sieci dystrybucyjnej oraz licznik dwukierunkowy przed 1 kwietnia 2022, będą się rozliczać na starych zasadach bilansowania energii net-metering – zachowają dotychczasowe warunki nawet do 2035 roku. Z kolei nowi prosumenci – których instalacje OZE zostaną uruchomione po 31 marca 2022 roku, zostaną objęci nowym systemem net-billingu – czyli systemem rozliczania finansowego. Cena energii oddawanej do sieci energetycznej ma być ustalana kwartalnie, a w późniejszym czasie miesięcznie.

Końcem 2021 i początkiem 2022 roku Klienci mogą otrzymać od operatorów sieci dystrybucyjnych pisma informujące o konieczności podpisania aneksu do umowy prosumenckiej. Jeśli pisma te będą dotyczyć chęci pozostania w systemie prosumenckiego bilansowania energii, czyli systemu opustów net-metering, zalecamy wyrazić zgodę/chęć pozostania w tym systemie, ze względu na korzystniejszy sposób korzystania i dostępu do wyprodukowanej wcześniej w własnej mikroinstalacji energii elektrycznej.

Fotowoltaika 2022 – etap I - okres przejściowy

Według założeń przyjmowanej ustawy od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku nowi prosumenci będą rozliczani na zasadach dotychczasowych, ale tylko w okresie przejściowym czyli do 30 czerwca 2022.

Fotowoltaika 2022 – etap II - net-billing 2022

Od dnia 30 czerwca 2022 roku wszyscy prosumenci, których instalacja produkująca energię elektryczną została wykonana po 31 marca 2022 zaczną być rozliczani według systemu net-billing. Zatem prosumenci z okresu przejściowego z automatu przejdą na rozliczanie zgodne z net-billingiem, a dotychczas wprowadzona do sieci energia, która nie została do 30 czerwca 2022 wykorzystana, zasili ich depozyt prosumencki. Po tej dacie do 1 lipca 2024 roku energia elektryczna wprowadzana do sieci będzie określana miesięczną ceną rynkową.

Fotowoltaika 2022 – etap III - net-billing 2024

Od 1 lipca 2024 roku nadal będzie obowiązywał system sprzedażowy net-billing, ale cena energii elektrycznej zarejestrowanej przez licznik jako wyprodukowana będzie określana dla godzinowych okresów rozliczeniowych, zatem system ten będzie przypominał domowe, konsumpcyjne taryfy G12, G13, ale skierowane na produkcję.

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.