Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Mój Prąd 4.0 – otrzymaj dofinansowanie na fotowoltaikę w 2022 roku

Mój prąd 4.0 2022 rok
5/5 - (1 głos)

Mój Prąd 4.0 start 15 kwietnia 2022 roku. Pojawiło się wiele zmian względem pierwotnie pojawiających się informacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 350 mln zł na program, z którego skorzystać mogą prosumenci rozliczający się w nowym systemie Net-bilingu

Mój Prąd to obecnie jedna z najpopularniejszych form dofinansowania fotowoltaiki w naszym kraju. W 2022 roku realizowana jest czwarta edycja programu wspierającego energetykę prosumencką, a dokładniej segment mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocach od 2 do 10 kWp.

Mój Prąd 4.0 - program rusza 15.04.2022

W ostatnich dniach marca 2022 roku NFOŚiGW poinformował, że program Mój Prąd 4.0 zostanie uruchomiony 15.04.2022. Szczegóły programu podane zostaną do 1 kwietnia 2022.

Najważniejsze zmiany w Mój Prąd 4.0

Nowy program Mój Prąd 4.0 zawiera wiele różnic względem 3.0. Najważniejsze z nich to:

  • Dofinansowanie dla osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej
  • Wymagane rozliczanie z OSD w systemie sprzedażowym Net-billing
  • Wsparcie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i ciepła, zwiększających autokonsumpcję oraz zintegrowanych z urządzeniami inteligentnych systemów zarządzania energią
  • Maksymalne łączne dofinansowanie może nawet przekroczyć 20 tys. złotych
  • Budżet na realizację czwartej edycji Mój Prąd ma wynieść około 350 mln zł

Dotacja Mój Prąd 4.0 gdy nie zdążyłeś na Mój Prąd 3.0 ?

Termin kwalifikowalności kosztów do programu Mój Prąd 4.0 na 2022 rok to 1 lutego 2020  roku. Zatem termin ten pozostaje niezmieniony względem poprzedniego programu Mój Prąd 3.0 z 2021 roku i prosumenci, którzy mają wykonaną pierwszą instalację fotowoltaiczną o mocy pomiędzy 2kWp – 10kWp, oraz nie zakwalifikowały się do poprzedniego programu, będą mogły złożyć wniosek o dofinansowanie w nowym programie Mój Prąd 4.0. Konieczna jednak będzie zmiana w sposobie rozliczania z ilościowego Net-Metering na nowy – finansowy Net-billing. Zatem każdy zainteresowany prosument, którego mikroinstalacja (2-10kWp) została wykonana przed 1.04.2022, będzie musiał przekalkulować, czy korzystniej jest pozostać w systemie bilansowania 0.8:1 czy otrzymać dotację i zmienić sposób rozliczania na Net-billing.

fotowoltaika a panele słoneczne

Dofinansowanie fotowoltaiki w 2022 r. – na co jeszcze można pozyskać dotację?

W nowej odsłonie programu „Mój Prąd 4.0” oprócz mikroinstalacji fotowoltaicznych będzie można pozyskać dofinansowanie na inne systemy zarządzania energią. A wśród nich m.in. magazyny energii, ciepła i chłodu, systemy zarządzania energią.

Fotowoltaika 2022 r. – jakie zmiany w systemie prosumenckim?

Prosumenci będą mogli zachować prawo do korzystania z dotychczasowego systemu rozliczeń nadwyżek energii w formie opustów w okresie piętnastu lat od uruchomienia produkcji energii. Warunkiem jest poprawne złożenie wniosku do 31 marca 2022 r. i przyjęcie go przez operatora sieci dystrybucyjnej. Z kolei prosumenci, którzy zdecydują się na złożenie wniosku później po 31 marca będą się rozliczać na zasadach net-bilingu. Czyli za nadwyżki, które wprowadzą do sieci otrzymają wynagrodzenie równoważne średniej cenie energii z poprzedniego miesiąca.  

Kto będzie mógł skorzystać z dotacji w ramach programu „Mój Prąd 4.0”?

Z programu mogą korzystać osoby prywatne, które wytwarzają energię elektryczną dla własnych potrzeb, ale też mają zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.