Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Fotowoltaika 2022 r. – Sprawdź aktualne dotacje i dofinansowania

Fotowoltaika 2022 r. dofinansowanie, dotacje
5/5 - (2 głosy)

Duża oszczędność na rachunkach za prąd, czysta energia – postaw na fotowoltaikę, zdecyduj się na rozwiązanie przyszłości i uniknij regularnych podwyżek cen prądu. Dofinansowania, dotacje, ulgi i inne formy wsparcia – warto z nich korzystać, by obniżyć koszty inwestycji na fotowoltaikę. Dowiedz się, gdzie możesz uzyskać korzystne warunki dofinansowania fotowoltaiki w 2022 roku.

Wśród programów wspierających odnawialne źródła energii (OZE) na szczególną uwagę zasługują ogólnopolskie rządowe programy. Wśród nich „Mój Prąd 4.0”, „Moje Ciepło 2022” czy „Czyste Powietrze 2022”. Warto zainteresować się różnorodnymi programami, dzięki którym można otrzymać dofinansowanie na inwestycję.

Mój Prąd 4.0. – dofinansowanie w 2022 r.

To zdecydowanie najpopularniejszy i najbardziej powszechny program dofinansowania fotowoltaiki w naszym kraju. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że do połowy lutego bieżącego roku wypłacono ponad 270 tysięcy dofinansowań, opiewających na kwotę ok. 1,31 mld zł. Program przyczynił się do redukcji emisji CO2 o ponad 1,25 mln ton.

Choć obecnie termin naboru na 2022 rok jest w trakcie ustaleń, to już wiadomo, że czwarta edycja rządowego programu obejmie również rozwiązania zwiększające autokonsumpcję, na którą składają się przede wszystkim magazyny energii, ciepła i chłodu, a także systemy zarządzania energią w gospodarstwach domowych.

Więcej informacji o programie „Mój Prąd 4.0” 

„50 kW na start” – dofinansowanie fotowoltaiki na śląsku

50 kW na start – z programu mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy z województwa śląskiego. Pieniądze można otrzymać na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej, czyli instalacji o mocy do 50 kW. Nabór wniosków ogłasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 3 terminach. Pierwszy trwa do 31 marca, drugi nabór odbędzie się od 01.04.22 – 30.04.22r., natomiast trzeci od 01.05.22 – 31.05.2022 r. Suma dofinansowania opiewa na kwotę 10 mln zł (w formie dotacji: 1 mln zł, w formie pożyczki: 9 mln zł.). Jak informuje WFOŚiGW – od 2022 roku beneficjentami środków są wszyscy przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Oznacza to, że można otrzymać dofinansowanie fotowoltaiki aż do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  • w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinansowania oprocentowanej 0,95 s.r.w. (stopy redyskontowanej weksli) lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  • w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania

 

Sprawdź szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania w programie „50 kW na start”

 

Dofinansowanie fotowoltaiki dla gminy Bestwina

Również mieszkańcy gminy Bestwina mogą liczyć na dofinansowanie paneli fotowoltaicznych. Ale uwaga! Warto się pospieszyć, gdyż liczy się kolejność zgłoszeń. Od 1 lutego 2022 r. wnioski są składane w trybie ciągłym – do 31.12.2022 r. Obecnie rozpatrywane są wnioski z listy z 2021 r. Z kolei realizacja wniosków z listy rezerwowej z bieżącego roku będzie możliwa pod warunkiem zwolnienia się miejsca na liście podstawowej lub też zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. Wnioski niezrealizowane w bieżącym roku zostaną przeniesione na kolejny rok realizacji Programu.

Szczegóły dotyczące naboru deklaracji uczestnictwa w Programie Ograniczenia Emisji (POE) w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 dotyczące edycji 2022 – w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych znajdują się >> TUTAJ<<

„Czyste Powietrze 2022” - fotowoltaika

To kolejny bardzo popularny ogólnopolski program wspierający wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków w Polsce. Dzięki jego realizacji możliwa jest wymiana pieców, ocieplanie budynków, a także montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Program realizowany jest już czwarty rok i będzie kontynuowany do 2029 r.

Obecnie zakres inwestycji obejmuje zakup i montaż instalacji PV o mocy 2 – 10 kW. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe – dotację nawet do 50% kosztów na jedno urządzenie, a maksymalnie do 37 tys. zł. Kwota jest zależna od dochodów. Beneficjentami mogą być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów, mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Warunkiem jest zakończona budowa domu. Nie ma jednak możliwości finansowania inwestycji w domach, w których trwa jeszcze budowa.

Jak podaje portal globenergia.pl: „w styczniu 2022 roku w programie wpłynęły w sumie 8993 wnioski. Liderem programu pozostaje województwo śląskie, gdzie złożono blisko 1300 wniosków. Najpopularniejszym źródłem ciepła w programie są kotły kondensacyjne oraz powietrzne pompy ciepła. Ponad 2000 wniosków złożonych w styczniu obejmowało dofinansowanie do fotowoltaiki” – czytamy na stronie.

Moje Ciepło 2022 r.

To program, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele nowego domu jednorodzinnego. Wysokość wparcia to dotacje do 30% kosztów, nie więcej niż 21 tys. zł. Zakres inwestycji obejmuje zakup i montaż pomp ciepła. Jak zapowiedział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji o programie „Moje Ciepło 2022 r.”

 

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.