Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Fotowoltaika dla rolnika – sprawdź dotacje

Fotowoltaika dla rolnika dotacje 2023
5/5 - (1 głos)

Wzrost cen nawozów, wysokie stopy procentowe oraz szalejące ceny energii sprawiają, że koszty produkcji rolnej stale wzrastają. Rolnicy, którzy chcą zaoszczędzić na energii elektrycznej inwestują w panele fotowoltaiczne. Dopłaty do fotowoltaiki dla rolników w 2023 roku zachęcają do inwestycji w fotowoltaikę. Sprawdź aktualne dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników 2023 r., korzystaj z energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i obniż koszty energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym.

Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w 2023 roku?

W ramach dofinansowania Zielona energia w gospodarstwie rolnym można otrzymać wsparcie na inwestycje w panele fotowoltaiczne. A także magazyny energii oraz inteligentne systemy zarządzania energią oraz pompy ciepła. Co istotne panele PV zlokalizowane na dachu nie mogą być pokryte azbestem. Urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 150 tys. złotych. Z dofinansowania może skorzystać rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych. Co ważne całkowita moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW. Dopłata do inwestycji w fotowoltaikę obejmuje 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych lub 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2023 r.

Zielona energia w gospodarstwie – Pobierz wniosek

Fotowoltaika dla rolnika dotacje 2023
Fotowoltaika dla rolnika dotacje 2023 r.

AgroEnergia 2023 – dofinasowanie fotowoltaiki dla rolników 

Pierwsza część programu dotyczy dofinansowania inwestycji w nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej o zainstalowanej mocy od 10 do 50 kWp oraz pompy ciepła. Kwota dofinansowania wynosi od 13% kosztów – jednak nie więcej niż 25 tys. złotych do 20% kosztów – nie więcej niż 15 tys. złotych. Z kolei dla towarzyszących magazynów energii dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych. Przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych oraz osoby prawne – właściciele lub dzierżawcy gruntów, posiadający użytki rolne o pow. od 1 ha do 300 ha. Wnioski na dofinansowanie I części programu (panele fotowoltaiczne i pompy ciepła) można składać do 30 marca 2025 roku

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników 2023 r. 

Dofinansowanie dla rolnika na fotowoltaikę przybiera różne formy, a wśród nich bezzwrotne dotacje, dopłaty do kredytów czy korzystne pożyczki. Program „Energia dla Wsi” z Funduszu Modernizacyjnego dedykowany jest nie tylko dla rolników, ale też dla istniejących spółdzielni energetycznych lub ich członków będących przedsiębiorcami. A także dla powstających spółdzielni energetycznych. Zakres wsparcia dotyczy instalacje OZE, w tym fotowoltaiki o mocy od 50 kW do 1 MW (rolnicy) lub od 10 kW do 10 MW (spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie). Pożyczka będzie mogła wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć. Natomiast dotacja do 65 % kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” trwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków. Wnioski można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)

Fotowoltaika dla rolnika dotacje 2023
Fotowoltaika dla rolnika obniża koszty energii gospodarstw rolnych.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników – jakie nowe opcje? 

Z jakich programów dotacji i dopłat do fotowoltaiki mogą skorzystać rolnicy? Z pewnością warta uwagi jest „premia termomodernizacyjna”. Dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy od 1 kW – dla domów jednorodzinnych lub od 6 kW – dla pozostałych budynków. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez Bank Gospodarstwa Krajowego z pośrednictwem wybranych banków komercyjnych. Dofinansowanie wynosi do 26% kosztów inwestycji, z kolei dla instalacji OZE może się zwiększyć do 31% kosztów kwalifikowanych.

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej – są wydawane przez prezesa URE po otrzymaniu wyników audytu efektywności energetycznej. Jest to program służący poprawie efektywności energetycznej, w tym montaż instalacji OZE (np. fotowoltaiki). Z programu oprócz rolników mogą skorzystać przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty oraz jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości zaoszczędzonej energii. Wnioski o dotacje można składać w trybie ciągłym do prezesa URE. Aby wnioskować o białe certyfikaty warto zapoznać się z wzorami dokumentów, które dostępne są na stronie Urzędu Regulacji Energetyki 

Fotowoltaika dla rolnika dotacje 2023
Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w 2023 roku oznacza znaczne oszczędności na rachunkach za prąd.

Również nie tylko dla rolników realizowana jest pożyczka na zasadach ogólnych (dla przedsięwzięć priorytetowych z obszaru Ochrony Powietrza/Atmosfery) oferowana przez WFOŚiGW. Mogą się z nie skorzystać osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, spółdzielnie czy wspólnoty. Kwota dotacji i pożyczek zależy od kryteriów przyjętych przez WFOŚiGW. Nabór jest realizowany w sposób ciągły.

EKO – KLIMAT woda, powietrze, ziemia (woj. kujawsko-pomorskie) to Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem programu jest wsparcie budowy instalacji OZE oraz magazynów energii. W ramach wsparcia można otrzymać pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych, z opcją umorzenia od 5% do 15%, według schematu +1% za każdy rok powyżej 5 lat okresu kredytowania. Nabór trwa do 21 października 2027 roku lub do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania znajdują się >TUTAJ< 

Fotowoltaika dla rolnika – dlaczego warto?

Fotowoltaika dla rolników może przynieść wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Dlatego coraz więcej właścicieli gospodarstw rolnych sięga po dofinansowania i dotacje do fotowoltaiki dedykowane specjalnie dla rolników. 

Rolnicy posiadający duże powierzchnie do podłączenia do sieci, mogą liczyć na spore oszczędności finansowe. Ponadto korzystanie ze źródeł odnawialnych przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a także innych szkodliwych substancji do atmosfery. A co za tym idzie wpływa na poprawę jakości życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Inwestycja rolników w fotowoltaikę pozwala na zwiększenie wartości nieruchomości, co jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku sprzedaży lub wynajmu. Z kolei dostępność dopłat i dofinansowań na fotowoltaikę dla rolnika sprawia, że koszt inwestycji może być niższy. A czas zwrotu inwestycji krótszy. Inwestycja w fotowoltaikę przyczynia się także do wzrostu wizerunku właściciela gospodarstwa rolnego. To osoba dbająca o środowisko i stosującej nowoczesne rozwiązania technologiczne. 

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.