Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Rozliczenie akcyzy od prądu z fotowoltaiki

deklaracja akcyzowa dla firm AKC-KZ fotowoltaika
4.1/5 - (20 głosów)

Czy deklarację na podatek akcyzowy od energii elektrycznej (fotowoltaika) powinna złożyć każda firma? W jakim okresie przedsiębiorcy powinni składać deklarację? Kto jest zwolniony od akcyzy i nie musi składać deklaracji podatkowych? Zapraszamy do artykułu.

Fotowoltaika. Deklaracja na podatek akcyzowy – kogo dotyczy?

Podmiot posiadający instalację o mocy poniżej 1MW (1000 kW) nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego instalacji. Jest to zgodne z treścią par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Dotyczy sprawy zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 czerwca 2021 r.). Podatnik ma natomiast obowiązek składania okresowych deklaracji akcyzowych. Obowiązek deklaracyjny jest niezależny od zastosowania zwolnienia i wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Podatnik ma obowiązek składać deklaracje w podatku akcyzowym za kwartalny okres rozliczeniowy. Dotyczy to zakresu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy. Deklaracje składa się kwartalnie, do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czyli, do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, wszystkie podmioty korzystające ze zwolnień akcyzowych, powinny złożyć stosowną deklarację akcyzową. Dodatkowo muszą zadeklarować ilość wyrobów akcyzowych (w tym energii elektrycznej), wobec których podmioty te korzystały ze zwolnienia. 

Druk AKC-KZ dotyczy deklaracji objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego. Zatem złożenie deklaracji akcyzowej dla instalacji fotowoltaicznej do 50kWp nie wiąże się z ponoszeniem opłat akcyzowych.

KALKULATOR FOTOWOLTAIKI

Co więcej od 1 lipca 2021 r. deklaracje w podatku akcyzowym (druk AKC-KZ) składane są drogą elektroniczną. Dokument można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej na www.puesc.gov.pl

Więcej informacji na temat składania deklaracji można uzyskać w Urzędzie Celno-Skarbowym.

SKLEP ELEKTYCZNY
POLSKA ENERGIA
JUŻ OTWARTY !
Andrychów Krakowska 123

Previous slide
Next slide

Akcyza od energii słonecznej z paneli fotowoltaicznych

Wartość energii, którą należy podać w deklaracji to ilość energii wyprodukowanej, która została zużyta przez przedsiębiorstwo. Jeśli z kolei nie można podać konkretnej wartości, należy podać wartość szacunkową. Wartość w okresie kwartału można obliczyć np. odczytując wartości z aplikacji Huawei Fusionsolar.  Sumując wybrane miesiące i odejmując od tego ilość energii, wprowadzonej do sieci. Zarejestrowanej jako wyprodukowana przez licznik energii elektrycznej np. dla Tauron w aplikacji e-licznik w tym samym okresie. Natomiast jeśli w konkretnym przypadku większość energii zostaje zużyta na bieżąco, to można podać niemal całą ilość energii wyprodukowanej przez instalację PV.

Fotowoltaika. Co jest przedmiotem opodatkowanym akcyzą?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o podatku akcyzowym do przedmiotów opodatkowanych akcyzą należy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju. W tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), który wyprodukował tę energię. A także zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający wyżej wymienioną  koncesję. Ale też zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej a podatek akcyzowy

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w przepisach podatkowych w ustawie o podatku akcyzowym (art. 24e ust. 2). Przewidują one, że z obowiązku składania deklaracji podatkowych z tytułu tego podatku zwolnione są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy.

Co więcej, 1 lipca 2021 dodano art. 24e do ustawy. Zgodnie z którym osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, nie składają deklaracji podatkowych.

Polska Energia prowadzi blog z aktualnościami i informacjami dotyczącymi takich tematów jak: instalacje fotowoltaiczne, dotacje, magazyny energii, czy ładowarki do samochodów elektrycznych. Kliknij WIEDZA i dowiedz się więcej…

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.