Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Program „Mój Prąd 3.0”. Dofinansowanie fotowoltaiki

fotowoltaika cena dofinansowanie "Mój Prąd"
5/5 - (4 głosy)

Wraz z początkiem lipca rozpoczęła się realizacja programu rządowego „Mój Prąd”. Beneficjenci mogą składać wnioski o dofinansowanie programu, którego budżet wynosi ponad 500 mln złotych. Wnioski można składać do 22 grudnia br. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania środków.

Priorytetowy program rządowy „Mój Prąd 3.0” najważniejsze zmiany:

 • kwota dotacji wyniesie do 50 proc kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, ale nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie
 • nabór wniosków trwa od 1.07.21 r. do 22.12.2021 br. lub do wyczerpania alokacji środków
 • wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu.

Pozostaje oczekiwać na kolejną, czwartą edycję popularnej dotacji. W wszystkich dotychczasowych programach „Mój prąd”, widełki czasowe zawsze obejmowały swoim zakresem część okresu z programu poprzedniego.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku może trwać nawet 7 miesięcy ! 

Pamiętaj ! Jeśli w złożonym wniosku o dotację „Mój Prąd” pojawią się nieprawidłowości lub wymagane jest jego uzupełnienie, otrzymasz  stosowną informację e-mailem. Masz tylko 10 dni na uzupełnienie dokumentów przez GWD. Wówczas rozpatrzenie wniosku może trwać nawet 9 miesięcy ! 

Fotowoltaika dofinansowanie 2021

Najistotniejsze zmiany trzeciej edycji programu rządowego „Mój Prąd” dotyczą zmian kosztów dofinansowania paneli fotowoltaicznych. Budżet na dofinansowanie inwestycji wynosi do 534 tys. zł. Beneficjenci mogą zyskać 3 tys. złotych dofinansowania. Państwo z kolei może zwrócić do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W poprzedniej edycji było to 5 tys. zł. Jak tłumaczy Ministerstwo Klimatu zmiany dofinansowania związane są z niższymi cenami mikroinstalacji na krajowym rynku. A to z kolei spowodowane jest globalnym spadkiem cen paneli PV.

Kolejna ważna informacja dla beneficjentów wnioskujących o dofinansowanie fotowoltaiki dotyczy stanu inwestycji. Jeżeli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe podłączone na okres wykonywania robót to nie można ubiegać się o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”. Natomiast jeśli zostało wykonane przyłącze docelowe i Operator Systemu Dystrybującego ma możliwość montażu licznika dwukierunkowego (podpisana umowa kompleksowa) to beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie.

Szczegóły na 

Jak złożyć wniosek „Mój Prąd 3.0”

Od 1 lipca 2021 wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD, co oznacza, że wnioski składane w formie papierowej będą odrzucane. Należy posiadać profil zaufany lub e-dowód.

Przed rozpoczęciem składania wniosku należy przygotować elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które zostaną załączone do wniosku. Oto lista dokumentów do wniosku Mój Prąd:

 • Kopia faktury/faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej OSD potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Energii PPE, w którym go zainstalowano. Druk ten jest dostarczony po około 14 dniach od wymiany licznika na dwukierunkowy.

Jeśli posiadasz kilka dokumentów jednej kategorii np. 2 faktury, 2 potwierdzenia płatności, wówczas zeskanuj je do jednego pliku (np. w formacie pdf) lub skompresuj do jednego pliku (np. w formacie zip). Do skanowania dokumentów możesz użyć aparatu w smartfonie, ale też zainstalować aplikację skanującą do PDF.

Szczegółowa Instrukcja składania wniosku została przygotowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i znajduje się >>TUTAJ<<

Jeśli masz już skompletowane dokumenty w postaci elektronicznej kliknij >>TUTAJ<<  aby przejść do strony Mój Prąd oraz zarejestruj się w NFOŚiGW (lub zaloguj jeśli masz już konto) i złóż wniosek o dotację.

"Mój Prąd 3.0." - na co zwrócić uwagę składając wniosek?

 • Jako rodzaj wniosku należy wybrać – „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”.
 • Osobą składającą wniosek musi być właściciel instalacji, gdyż jego dane to wystawiony druk OSD potwierdzający wymianę licznika.
 • Jeśli wniosek składa osoba inna niż beneficjent (np. członek rodziny), wówczas należy dołączyć uzupełnione Pełnomocnictwo w/g ustalonego wzoru, dostępnego >> TUTAJ <<
 • Numerem konta bankowego jest numer bankowy, na który będzie wypłacona dotacja
 • Poinformuj nas, jeśli zapłata za montaż instalacji została zrealizowana z innego konta niż nabywca widniejący na fakturze. Wówczas wystawimy oświadczenie o otrzymaniu wpłaty na nasze konto.
 • Oświadczenie o zapłacie jest niezbędne również, gdy tytuł przelewu nie wskazuje bezpośrednio na fakturę zaliczkową lub końcową, np. finansowanie z kredytu.
 • Koszt całkowity i koszt kwalifikowany to wartość brutto z faktury w wierszu: Montaż instalacji fotowoltaicznej z materiałem (najczęściej jest to całkowita wartość faktury).
 • Jeśli nr PPE rozpoczyna się od 590… wpisujemy go w pole: Międzynarodowy numer punktu poboru energii. Natomiast numery o innym początku w: Krajowy numer punktu poboru energii PPE.
 • Data przyłączenia instalacji i nr PPE znajdują się na otrzymanym z zakładu energetycznego druku zaświadczenia o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci (OSD).
 • Moc instalacji zgodna z otrzymanym drukiem OSD potwierdzającym przyłączenie mikroinstalacji.
 • Dane na druku OSD, fakturach i dane wnioskodawcy muszą być zgodne.

O czym jeszcze muszę pamiętać składając wniosek?

Jeśli w złożonym wniosku pojawiłyby się braki lub błędy, NFOŚiGW poinformuje o tym mailowo na wskazany w wniosku adres. Wówczas elektroniczny wniosek zostanie odblokowany i można będzie poprawić błędy.

Pamiętaj, aby zapisać nr potwierdzenia złożenia wniosku. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, czas otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku przez NFOŚiGW może wydłużyć się do kilku dni.

Jak sprawdzić status wniosku "Mój Prąd 3.0." ?

Jeśli złożyłeś wniosek przez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD, sprawdź na jakim etapie znajduje się jego rozpatrzenie. Można to zrobić logując się na stronie:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Zalogować się możesz danymi konta podanymi podczas składania wniosku lub profilem zaufanym.

sprawdzenie wniosku Mój Prąd przez GWD

Po zalogowaniu pojawi się tabela z listą złożonych wniosków (może to być tylko 1 wniosek). Jeśli składanie wniosku zostało przerwane, będzie on widniał ze statusem: Roboczy.

Po wysłaniu wniosku do NFOŚiGW uzupełnia się metryczka wniosku, a na adres mailowy GWD wysyła komunikat potwierdzający wysyłkę wniosku. Proszę nie usuwać tych komunikatów. Na liście wniosków status złożonego wniosku ulegnie zmianie na: Oczekuje na złożenie w Funduszu.

Gdy NFOŚiGW zarejestruje wniosek (może to potrwać do kilku godzin) uzupełnią się pozostałe elementy wniosku, a status zostanie zmieniony na: Przyjęty w Funduszu.

Sprawdzenie Statusu Wniosku jest bardzo ważne, gdyż wnioski, które nie zostały przyjęte w funduszu mogą nie zostać rozpatrzone !

Fotowoltaika z dofinansowaniem

Podobnie jak w poprzednich edycjach nie warto czekać na ostatnią chwilę ze składaniem wniosków. Dużo wcześniej niż zakładano – z powodu wyczerpania środków, zakończył się poprzedni nabór. W Polsce rośnie zainteresowanie fotowoltaiką i inwestycjami we własne źródła energii. W drugiej połowie tego roku przewiduje się znaczny wzrost zainteresowania inwestycjami w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Z pewnością przyczyniają się do tego dofinansowania fotowoltaiki z funduszy unijnych, z których korzysta coraz więcej Polaków.

Mój Prąd 3.0. zasady - obowiązkowa tabliczka informacyjna Mój Prąd

Środki przeznaczone na program Mój Prąd pochodzą z Funduszy Unijnych. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, inwestor ma obowiązek umieszczenia na terenie posesji w widocznym miejscu (np. na budynku lub ogrodzeniu) tabliczki informacyjnej w/g ustalonego wzoru. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie przesłana w postaci elektronicznej na adres e-mail podany wcześniej w składanym wniosku „Mój Prąd”. Na umieszczenie takiej tabliczki Inwestor ma 2 miesiące od daty otrzymania powiadomienia. Tabliczka ma być widoczna przez okres 5 lat.

Za prawidłowe wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej odpowiada Beneficjent.

Tabliczki informacyjne można zakupić w naszym sklepie firmowym Polskiej Energii Sp.K. w Andrychowie, ul. Krakowska 123.

Jeśli wykonaliśmy dla Ciebie instalację fotowoltaiczną, przed zakupem poinformuj nas o tym, a otrzymasz specjalny rabat!

Tabliczka powinna spełniać następujące wymagania:

 1. Powinna być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości).
 2. Sugerowany rozmiar tablicy to format A3 (420x297mm), a minimalny A4 (297x210mm).
 3. Tabliczka musi zawierać 4 logotypy oraz informację: „Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.
 4. Tablica powinna być zgodna z poniższym wzorem:
Tabliczka informacyjna Mój Prąd wzór

NFOŚiGW - kontrole po otrzymaniu dotacji "Mój Prąd"

Warto dodać, że beneficjenci programu muszą liczyć się z kontrolami przez NFOŚiGW.  Kontrole będą dotyczyły oznaczeń instalacji fotowoltaicznych. Sprawdzane będą tabliczki informacyjne, które obowiązkowo mają zostać umieszczone na terenie posesji, czyli np. na budynku lub ogrodzeniu. Tabliczka informacyjna powinna być widoczna od momentu przyznania dotacji „Mój Prąd” przez okres następnych 5 lat.

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.